Pages Navigation Menu

Dom Ziemi Kłodzkiej | Kłodzko, 2009

Celem konkursu  ”Domu sudeckiego o cechach architektury regionalnej Ziemi

kłodzkiej”  było rozpowszechnienie lokalnych wzorców budowlanych w współczesnym ujęciu. Nasza praca została zakwalifikowana do katalogu pokonkursowego, dzięki któremu mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej mogą budować odpowiadające współczesnym potrzebom domy jednorodzinne  jednocześnie wpisanych w regionalny kontekst  otoczenia.

W naszym projekcie staraliśmy się zachować cechy sprawdzonych przez wieki, poprawnych rozwiązać przestrzenno-funkcjonalnych regionu Ziemi Kłodzkiej. Zdecydowaliśmy się więc na przykrycie bryły dachem o kącie 50 stopni z funkcjonalnymi nadwieszonymi, niezabudowanymi okapami. Dach kryty gontem z możliwością zamiany na łupek lub betonową ciemno szarą dachówkę.

 Współpraca :

Dr inż. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber

mgr inż. arch.  Łukasz Głogowski