Pages Navigation Menu

Ogród siedziby firmy | Łęczyca, 2015

Zdjęcia z realizacji już wkrótce! Zapraszamy!

Głównym założeniem ogrodu europejskiej siedziby firmy z branży paszowej, było wykorzystanie w projekcie zadanych nasadzeń zastępczych i zbiornika przeciwpożarowego do celów krajobrazowych. Dodatkowo  projektowany ogród umożliwił  stworzenie przyjaznej strefy parkingu i miejsca spotkań pracowników. Proponowane nasadzenia są praktycznie bez obsługowe, ponieważ ograniczono trawnik do minimum w reprezentacyjnej części ogrodu  przy najbardziej wysuniętym fragmencie zbiornika wodnego.

współpraca | wykonanie :

Atria-Ogrody www.atria-ogrody.pl