Pages Navigation Menu

Projekt nowoczesnej uniwersalnej hali sportowej | II nagroda | Poznań, 2009

Złożeniem projektu było zaprojektowanie hali sportowej , która stałaby się produktem markowym firmy ACTIV SPORT. W tym celu proponujemy halę, której pomieszczenia obsługujące boisko sportowe mieszczą się w modułach 635 x 580 cm co pozwala na stworzenie uniwersalnego obiektu markowego firmy, którego poszczególne elementy – moduły pomieszczeń można lokalizować w różnych kombinacjach przy boisku sportowym w zależności od potrzeb inwestora.

 Koncepcja hali sportowej opiera się na modułach w dwóch wersjach : podstawowej (bez widowni ) i rozszerzonej ( z widownią ). Uniwersalność projektu podkreśla charakterystyczna sylweta obiektu hali wynikająca z jego konstrukcji , stosowana w obydwu wersjach. Przekrycie boiska jest bryła do , której dostawiamy moduł podstawowy lub podstawowy z rozszerzonym , uzyskując w te sposób hale bez lub z widownią.

Konkurs zorganizowała firma ActivSport z Poznania, a nam przypadła II nagroda w tym konkursie.

Współpraca:

Dr inż. arch. Grażyna Hryncewicz-Lamber

mgr inż. arch.  Łukasz Głogowski